Czym jest biologiczne oczyszczanie ścieków?

 

Działanie bakterii i innych mikroorganizmów do oczyszczania wody wykorzystują biologiczne oczyszczalnie ścieków. Biologiczne oczyszczanie ścieków jest procesem, który wydaje się prosty na, ponieważ wykorzystuje naturalne procesy, aby pomóc w rozkładzie substancji organicznych, ale w rzeczywistości jest to złożony, nie do końca poznany przez wielu proces na styku biologii i biochemii.

Zasada działania biologicznych oczyszczalni

biologiczne oczyszczalnie ścieków PoznańZabiegi biologiczne polegają na bakteriach, nicieniach lub innych małych organizmach, które rozkładają odpady organiczne przy użyciu normalnych procesów komórkowych. Ścieki zazwyczaj zawierają dużo substancji organicznych, takich jak śmieci, odpady i częściowo strawione produkty spożywcze. Może również zawierać organizmy chorobotwórcze, metale ciężkie i toksyny. Celem biologicznego oczyszczania ścieków jest stworzenie systemu, w którym wyniki rozkładu są łatwo gromadzone w celu właściwej utylizacji. Naukowcy są w stanie kontrolować i udoskonalać zarówno tlenowe, jak i beztlenowe procesy biologiczne, aby uzyskać optymalne usuwanie substancji organicznych ze ścieków. Jest to działanie skuteczne i ekonomiczne. Oczyszczanie biologiczne jest stosowane na całym świecie, ponieważ jest znacznie bardziej wydajne i tańsze niż wiele procesów mechanicznych lub chemicznych. Biologiczne oczyszczalnie ścieków Poznań jest często wtórnym procesem oczyszczania, stosowanym do usuwania wszelkich materiałów pozostałych po pierwotnym oczyszczaniu. W podstawowym procesie uzdatniania wody osady lub substancje takie jak ropa są usuwane ze ścieków.

Procesy biologiczne stosowane do oczyszczania ścieków obejmują zastosowania podpowierzchniowe, takie jak septyczne lub aerobowe systemy usuwania zbiorników. Wiele rodzajów napowietrzania, w tym napowietrzanie powierzchniowe i natryskowe są stosowane podczas tego procesu. Procesy te są zwykle podzielone na procesy beztlenowe i tlenowe. Tlenowe procesy odnoszą się do procesu, w którym obecny jest tlen, podczas gdy beztlenowe opisują procesy biologiczne, w którym tlen jest nieobecny.