Do czego służy spektrometr ramana?

Dzięki zaawansowanej aparaturze laboratoryjnej naukowcom udało się dokonać wielu przełomowych odkryć. Między innymi dzięki badaniom naukowym prowadzonym w laboratoriach udało się wynaleźć wiele lekarstw, a także zbadać dotychczasowo wiele nieznanych substancji. Jednym z ciekawszych urządzeń jest spektrometr ramana.

Zastosowanie spektrometru ramana

Głównym powodem dla którego spektrometr ramana jest tak ceniony w świecie nauki jest to, że badana za jego pomocą próbka nie ulega zniszczeniu. Spektroskopia ramana opiera się na wykonywaniu pomiarów nieelastycznego rozpraszania fotonów. Metodykę tą szeroko wykorzystuje się w jakościowej oraz ilościowej analizie ciał stałych, cieczy a także gazów. Dodatkowo stosunkowo tani spektrometr ramana cechuje się wysoką dokładnością wyników, niskim kosztem wykonywania badań, a także możliwością badania próbki bez specjalnego, wcześniejszego jej przygotowywania. Metodyka badań spektroskopii ramana w połączeniu z techniką mikroskopii współogniskowej coraz częściej sprawa się w przemysłowych laboratoriach chemicznych, przemysłu spożywczego, inżynierii materiałowej, przemysłu farmaceutycznego, geologii, fizyce, a także w diagnostyce medycznej oraz analizie biochemicznej. Zastosowanie spektrometru ramana w medycynie pozwoliło między innymi na szybką i bezinwazyjną diagnozę takich chorób jak: miażdżyca, osteoporoza, Parkinson czy Alzheimer. Ponadto aparaturę powszechnie wykorzystuje się także do diagnozy chorób nowotworowych i rozpoznania oraz leczenia różnych chorób skórnych.

Za pomocą spektrometru ramana często wykonuje się również analizę składu oraz identyfikację minerałów oraz skał meteorytowych. Jak zatem widać aparatura ta ma bardzo szerokie zastosowanie w wielu branżach. Wygoda dokonywania pomiarów, a także dokładność powoduje, że jest on częstym wyposażeniem wielu laboratoriów.