Efektywne szkolenia Scrum

Szkolenia Scrum polegają na przekazywaniu wiedzy kursantom, którzy chcą nabyć dodatkowe umiejętności w zakresie zadań, które czekają ich zarówno na nowym stanowisku w pracy, bądź przy okazji zmiany miejsca zatrudnienia. Wybór firmy szkoleniowej jest ułatwiony ze względu na rosnącą popularność tej metody zarządzania projektami.

Znaczenie certyfikatów Scrum

Obecnie na rynku działają dwie najważniejsze organizacje, które skupiają się na temacie Scrum. Jest to organizacja scrum.org oraz scrum alliance. Obie organizacje różnią się programem szkolenia, które oferują, a także jakością certyfikatów. Bardzo często pracownik, który chce nabyć odpowiednie umiejętności, bądź być bardziej zauważalnym na rynku może skorzystać z podejścia do dwóch egzaminów z dwóch różnych organizacji, co pozwoli na posiadanie kompletnej wiedzy i potrzebnych umiejętności. Szkolenia ze Scrum zyskują na popularności. Wszystkie dodatkowe atrybuty i umiejętności są potrzebne na rynku pracy i bardzo dobrze traktowane przez potencjalnych pracodawców. Organizacja scrum.org w ofercie posiada wielostopniowe testy, które powiązane są ze szkoleniami, takimi jak SCRUM Open Assessment, Scrum Master I i Scrum Master II. Scrum Open Assessment jest ogólnodostępnym kursem, na który mogą zdecydować się wszystkie zainteresowane osoby. Test zdaje się on-line i zawiera 30 pytań, na które w większości uczestnik powinien znać odpowiedź.

Przed przystąpieniem do testu warto skorzystać z pomocy firm zewnętrznych szkoleniowych, które oferują kompleksowe przygotowanie do podejścia do egzaminu. Odpowiedni wybór takiej firmy pozwoli na pewność w podejściu do testu. Wszyscy zainteresowani egzaminem zakończonym certyfikatem powinni odpowiedzieć na większość pytań prawidłowo, które pojawią się w teście.