Firma w Niemczech w kilka minut

Polska jest członkiem Unii Europejskiej i dzięki temu jest beneficjentem wielu korzyści wynikających z członkostwa. Najważniejszym dla zwyklego obywatela jest możliwość swobodnego przepływu usług i osób. Daje to możliwość korzystania z tych samych praw zatrudnienia i założenia firmy w kraju członkowskim jakie mają obywatele tych państw. Wielu naszych rodaków korzysta z tych praw.

Uproszczony proces zakładania firmy w Niemczech

szybkie założenie działalności gospodarczej w niemczechOsoby posiadające unikalne umiejętności i cechujące się determinacją oraz samodyscypliną decydują się na założenie własnej działalności gospodarczej. Modnym kierunkiem jest nasz zachodni sąsiad gdzie można uzyskać dużo większe pieniądze z usługi oraz cieszyć się stabilnością systemu podatkowego oraz ubezpieczeniowego. Proste i szybkie założenie działalności gospodarczej w Niemczech jest również zachętą dla potencjalnych przedsiębiorców. Pierwszym krokiem do legalnego zaistnienia na rynku niemieckim jest wpis do rejestru podmiotów gospodarczych. Wniosek o wpis składamy w specjalnym urzędzie Gewerbeamt. Po wpisie do ewidencji mamy 30 dni na opłacenie wniosku w kwocie 20 euro. W mniejszych miejscowościach gdzie nie ma Gewerbeamt sprawę można załatwić w urzędzie miasta. Informacja o naszym podmiocie, podobnie jak w Polsce, wędruje automatycznie do urzędu skarbowego i statystycznego. Nie musimy tego robić sami. Przed założeniem firmy musimy skalkulować ewentualne przychody za cały rok oraz upewnić się, czy nasza działalność nie wymaga zdobycia koncesji lub/i wpisu do Izby Rzemieślniczej. Wszelkie informacje można zdobyć na bezpłatnych seminariach lub odpłatnie w firmach doradczych.

Aby założyć firmę w Niemczech musimy posiadać prawo do lokalu, który będzie siedzibą naszej firmy. Musi on odpowiadać warunkom profilu działalności gospodarczej i posiadać właściwe wyposażenie. Przed założeniem firmy trzeba również przemyśleć i wybrać towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym wykupimy polisę zdrowotną.