Gospodarka odpadami niebezpiecznymi

 

Zarówno będąc dużym przedsiębiorcą jak i małą firma wszyscy spotykamy się z tematyką gospodarki odpadami zarówno tymi zwykłymi, gdzie możemy je bezpośrednio utylizować poprzez kontenery i firmę zajmującą się ich obieraniem, jak i tymi niebezpiecznymi, gdzie musimy odpowiednio zadbać o ich utylizację lub przekazać do odpowiednich firm za potwierdzeniem w postaci kart przekazania odpadów.

Jak się zutylizować odpady niebezpieczne?

odbiór odpadów niebezpiecznychMożna by zadać sobie pytanie: co to są odpady niebezpieczne i czy akurat nasza działalność takie generuje? Do odpadów niebezpiecznych zaliczane są odpady, które zawierają związki chemiczne niebezpieczne dala zdrowia jak i dla środowiska. Utylizacja i odbiór odpadów niebezpiecznych powinny być realizowane tylko i wyłącznie przez firmy posiadające w tym zakresie odpowiednie zezwolenia i certyfikaty. Jednak będąc przedsiębiorcą dobrze jest pamiętać, iż część dostawców, którzy zaopatrują nas w różne urządzenia i towary ma też obowiązek odbierania od nas niektórych odpadów. Przykładowo jest tak w przypadku dostawców tonerów do drukarek, którzy także powinni odbierać od nas tonery zużyte. W przypadku innych odpadów, których nie możemy przekazać do dostawców, musimy zamówić odbiór w specjalnych firmach świadczących usługi właśnie w tym zakresie. Dodatkowo po przekazaniu takich odpadów do firm trzecich należy dopilnować aby przekazano nam odpowiednią dokumentację w formie karty przekazania odpadu.

Dzięki odpowiedniej gospodarce odpadami po pierwsze nie narażamy się na nieprzyjemności i kary podczas kontroli odpowiednich służb a po drugie dbamy o środowisko w którym żyjemy. W obecnych czasach ze względu na bardzo duże zanieczyszczenie środowiska naturalnego, dbanie o odpowiednią utylizację wszelkich odpadów zawierających niebezpiecznie związki jest bardzo ważne.