Klasyfikacja nowoczesnych rozrzutników obornika

 

Gdy różnica między szerokością roboczą, a szerokością pasa rozrzutu jest dwukrotnie większa, to niezbędne jest wyposażenie rozrzutników w urządzenia umożliwiające równomierne rozrzucanie obornika przy granicy pola. Brak takiego urządzenia stanowi zagrożenie dla stref ochronnych źródeł i ujęć wody, brzegów zbiorników, oraz cieków wodnych.

Efektywne wykorzystanie rozrzutników obornika

efektywne rozrzutniki obornikaW rolnictwie ekologicznym zalecane jest stosowanie tylko nawozów organicznych, co może spowodować nagromadzenie organicznych związków azotu, które są zagrożeniem dla środowiska przyrodniczego. Rozsiewacze tarczowe są wyposażane w odpowiednie urządzenia do siewu granicznego. Brak takich urządzeń w szerokopasmowych rozrzutnikach obornika uniemożliwia spełnienie wymagań, wynikających z przestrzegania określonych rozporządzeń i zasad dobrej praktyki rolniczej. Producenci maszyn rolniczych oferują efektywne rozrzutniki obornika różniące się ładownością, rozwiązaniami konstrukcyjnymi przyczepy, rodzajem adaptera itp. Rodzaj adaptera decyduje o szerokości roboczej rozrzutnika i jakości pracy, chociaż zawsze musi być spełniony warunek, że wartość wskaźnika nierównomierności pokrycia pola obornikiem nie może być większa niż 20 %. Producenci stosują trzy typy adapterów, są to adaptery z bębnami poziomymi, pionowymi i adaptery talerzowe z przystawką rozdrabniającą.

Zastosowanie adapterów poziomych okazuje się najbardziej optymalne, gdyż powoduje że różnica między szerokością roboczą rozrzutnika, a szerokością pasa rozrzutu jest niewielka i wynosi nie więcej niż 1 m. Jeśli rozrzutnik z tego typu adapterem porusza się po obrzeżu pola, zachowując wskazaną szerokość roboczą, wówczas obornik może być przerzucony poza granice pola na odległość nie większą niż pół metra.