Na czym polegają nieinwazyjne metody wentylacji?

 

W obecnych czasach, głównie dzięki postępowi technologicznemu, pacjenci, którzy znajdują się w ciężkim stanie, nie musza przebywać w szpitalu. Nowoczesny sprzęt medyczny umożliwia bowiem podtrzymywanie ich podstawowych funkcji życiowych nawet w warunkach domowych. Dotyczy to również sprzętu podtrzymującego funkcje oddechowe.

Zalety wentylacji nieinwazyjnej

wentylacja nieinwazyjnaPacjenci, którzy mają problemy na przykład z samodzielnym oddychaniem, do niedawna musieli leżeć w szpitalu, pod profesjonalną opieką personelu medycznego. Obecnie jednak, nowoczesny sprzęt medyczny, umożliwia opiekowanie się takimi pacjentami nawet w warunkach domowych. Umożliwia to wentylacja nieinwazyjna, czyli nowoczesna metoda podtrzymywania funkcji oddechowych, bez konieczności intubowania chorego. Metoda ta oparta jest na ścisłej współpracy masek oddechowych z zaawansowanym komputerem medycznym. Dzięki temu, komputer ten może utrzymywać funkcje oddechowe, podając choremu odpowiednie ilości tlenu pod odpowiednim ciśnieniem. Sprzęt do wentylacji nieinwazyjnej może więc zapewnić bardzo podobne rezultaty jak ten, który znajduje się w szpitalach, co ważne bez konieczności stosowania inwazyjnych metod intubacji. Wentylacja nieinwazyjna zazwyczaj jest zalecana do stosowania w przypadku pacjentów, którzy mają jakieś powikłania płucne. Może być ona jednak stosowana również w stosunku do pacjentów, których rokowania nie są dobre, do leczenia przewlekłego. Ważne jednak, by zakupywać jedynie markowy, profesjonalny sprzęt do nieinwazyjnej wentylacji.

W obecnych czach, pacjenci, którzy nie są w stanie oddychać samodzielnie, nie muszą znajdować się w szpitalu. Wszystko to dzięki nowoczesnemu sprzętowi medycznemu, który nie wymaga intubowania osoby chorej. Sprzęt te zapewnia podobne rezultaty jak ten, który używany jest w szpitalach.