Tłumaczenia ustne na konferencjach

W dzisiejszych czasach coraz częściej korzystamy z usług tłumaczy. Bariery pomiędzy poszczególnymi państwami coraz bardziej się zacierają i w związku z tym na wielu lokalnych konferencjach możemy powitać gości zza granicy. Odwiedzające Polskę autorytety najczęściej nie posługują się językiem polskim w stopniu biegłym i przemawiają w swoim języku ojczystym.

Tłumaczenie ustne coraz częściej potrzebne

tłumaczenia ustne konsekutywneZe względu na to, że nie każdy przyjezdny mający wygłosić wykład, czy poprowadzić prelekcję zna język polski w takim stopniu, by to właśnie w nim przemawiać, potrzebne są usługi tłumacza ustnego. Specyfika jego pracy znacząco różni się od zadań i cech wymaganych od tłumacza pisemnego. Ponadto, istnieje wiele różnych odmian tłumaczeń ustnych. Jedną z nich są tłumaczenia ustne konsekutywne. Polegają one na tym, że przemawiający najpierw mówi w swoim ojczystym języku przez dłuższy czas, a tłumaczenie następuje dopiero po zakończeniu całej wypowiedzi lub jej danego fragmentu. Ze względu na to, że taki fragment może trwać dosyć długo, tłumacz musi albo świetnie zapamiętywać przekazywane informacje, albo dyskretnie je sobie notować. Dodatkowo, tłumaczenie ustne konsekutywne najczęściej polega na powtórzeniu sedna przekazu, a nie całości długiej i złożonej wypowiedzi. Dzięki temu słuchacze nie muszą dwa razy przyswajać wypowiedzi podobnej objętości, a mają za to wyciąg najważniejszych informacji.

Tłumaczenia wymagają wielu różnych umiejętności. Jak się jednak okazuje, samo bycie tłumaczem nie oznacza, że dana osoba sprawdzi się w każdym rodzaju tłumaczenia. Charakterystyka i specyfika pracy przy zróżnicowanych typach tłumaczeń sprawia bowiem, że każdy powinien znaleźć ten rodzaj pracy, przy którym najlepiej i najpewniej się czuje. W ten sposób robi się to, co potrafi się najlepiej.